Строительные и ремонтные работы

Строительство и ремонтные работы жилых и промышленных зданий. Построенные здания являются жилыми и предназначены для хозяйственной деятельности.

Mūsu darbi

Ugunsdzēsības un glābšanas daļas atjaunošana Dobeles iela 16, Jelgava
Skatu tornis ar alpīnisma sienām Lejasciemā
Skābbarības novietnes būvniecība
Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana
Graudu novietnes būvniecība
Ēkas pārbūve - viesnīcas izbūves darbi
Ēkas pārbūve - viesnīcas izbūves darbi
NBS Kajnieku skolas Kazarmas ēkas Nr.001 vienkāršotā renovācija
NBS ZS 35.NB bāzes rekonstrukcija-konteinertipa katlu mājas izbūve un administratīvās ēkas rekonstrukcija
NBS ZS 35.NB bāzes rekonstrukcija-konteinertipa katlu mājas izbūve un administratīvās ēkas rekonstrukcija
Ēkas renovācijas darbi Balvu jauniešu centra vajadzībām
Apes novada PII "Vāverīte" piebūves būvniecība
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Balvu pamatskolā
Kūdras produktu ražotnes Nordtorf fabrikas Cesvaine būvniecība
Mazumtirdzniecības veikala rekonstrukcijas darbi