Mūsu komanda

Jānis Kubuliņš

Valdes priekšsēdētājs

Pasts: janis@siarci.lv

tel. 64497700

Paulis Ignatjevs

Būvdarbu vadītājs

Pasts: rci@siarci.lv

tel. 26445765

Indulis Stradiņš

Būvdarbu vadītājs

Pasts: rci@siarci.lv

tel. 29456686

Vilnis Laizāns

Būvdarbu vadītājs – stažieris

Pasts: rci@siarci.lv

tel. 29149213

Renārs Puriņš

Būvdarbu vadītājs

Pasts: renars@siarci.lv

tel. 28669445

Andris Rozentāls

Kokapstrādes daļas vadītājs

Pasts: andrisr@siarci.lv

tel. 29322500

Imants Cimdiņš

Tehniskās pakalpojumu daļas vadītājs

Pasts: rci@siarci.lv

tel. 29410004

Andris Riekstiņš

Būvdarbu vadītājs/Tāmētājs

Pasts: andris@siarci.lv

tel. 27127212

Ginta Ābula

Arhitekte

Pasts: rci@siarci.lv