Mūsu komanda

Jānis Kubuliņš

Valdes priekšsēdētājs

E-pasts: janis@siarci.lv

Tālr.+371 64 497 700

Paulis Ignatjevs

Būvdarbu vadītājs

E-pasts: rci@siarci.lv

tālr. +371 26 445 765

Indulis Stradiņš

Būvdarbu vadītājs

E-pasts: rci@siarci.lv

Tālr. +371 29 456 686

Vilnis Laizāns

Būvdarbu vadītājs – stažieris

E-pasts: rci@siarci.lv

Tālr. +371 29 149 213

Renārs Puriņš

Būvdarbu vadītājs

E-pasts: rci@siarci.lv

tālr. +371 28 669 445

Gatis Priedītis

Sagādnieks

E-pasts: gatis@siarci.lv

tālr. +371 28 325 266

Andris Rozentāls

Kokapstrādes daļas vadītājs

E-pasts: andrisr@siarci.lv

Tālr. +371 29 322 500

Imants Cimdiņš

Tehniskās pakalpojumu daļas vadītājs

E-pasts: rci@siarci.lv

Tālr. +371 29 410 004

Andris Riekstiņš

Būvdarbu vadītājs/Tāmētājs

E-pasts: andris@siarci.lv

Tālr. +371 27 127 212

Ginta Ābula

Arhitekte

E-pasts: rci@siarci.lv

Tālr. +371 64 497 700