Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana

Projekta realizācijas periods: 2017.gada jūnijs - 2017.gada augusts



 


Citi mūsu darbi