Būvniecība, remontdarbi

Būvniecība – galvenā uzņēmuma darbības nozare.

Būvējam, renovējam, rekonstruējam, siltinam plašu ēku spektru: dzīvojās mājas, dažādas ražošanas ēkas, liellopu novietnes, kultūrvēsturiskas nozīmes ēkas, sabiedriskas nozīmes būves, tai skaitā, izglītības iestādes.  Iesaistamies dažādos  projektos, ko finansē Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis.  Darba procesā tiek pielietoti jaunākie materiāli un celtniecības tendences, kam regulāri sekojam. Uzmanība tiek vērsta arī uz darbinieku kvalifikāciju un tās paaugstināšanu.  Strādājam visā Latvijas teritorijā.

Mūsu darbi

Ugunsdzēsības un glābšanas daļas atjaunošana Dobeles iela 16, Jelgava
Skatu tornis ar alpīnisma sienām Lejasciemā
Skābbarības novietnes būvniecība
Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana
Graudu novietnes būvniecība
Ēkas pārbūve - viesnīcas izbūves darbi
Ēkas pārbūve - viesnīcas izbūves darbi
NBS Kajnieku skolas Kazarmas ēkas Nr.001 vienkāršotā renovācija
NBS ZS 35.NB bāzes rekonstrukcija-konteinertipa katlu mājas izbūve un administratīvās ēkas rekonstrukcija
NBS ZS 35.NB bāzes rekonstrukcija-konteinertipa katlu mājas izbūve un administratīvās ēkas rekonstrukcija
Ēkas renovācijas darbi Balvu jauniešu centra vajadzībām
Apes novada PII "Vāverīte" piebūves būvniecība
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Balvu pamatskolā
Kūdras produktu ražotnes Nordtorf fabrikas Cesvaine būvniecība
Mazumtirdzniecības veikala rekonstrukcijas darbi