Aktualitātes

Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana

Realizācijas periods:19.06.2017.-20.08.2017.

Pabeigta Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Realizācijas periods 12.06.2016.-20.08.2017

Ēkas pārbūve

Realizācijas periods: 09.11.2016.-22.06.2017.  "Ēkas pārbūve", Brūža iela 8, Alūksne, Alūksnes novads 1.kārtas būvdarbi - viesnīcas izbūves darbi 2.kārtas būvdarbi - tirdzniecības vietas izbūves darbi

To top