Aktualitātes

Iegūts ISO sertifikāts

Esam sertificējuši savu Kvalitātes un Vides vadības sitēmu.

ASV un Latvijas pārstāvji atzīmēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jelgavas daļas depo renovācijas pabeigšanu

https://lv.usembassy.gov/lv/asv-un-latvijas-parstavji-atzimes-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-dienesta-jelgavas-dalas-depo-renovacijas-pabeigsanu/

Pabeigts objekts: Ugunsdzēsības un glābšanas daļas atjaunošana Dobeles iela 16, Jelgava

Projekts veikts sadrbībā ar ASV vēstniecību Latvijā. Projekta ietvaros tika siltināta ēkas fasāde, nomainītas garāžas durvis, logi un jumta segums, uzstādīta jauna ventilācijas, elektrības un apkures sistēma, kā arī veikts kosmētiskais remonts garāžās un darbinieku administratīvajās telpās.

To top