Aktualitātes

Alūksnes stacijas šķūņa logi un durvis

 izgatavošana, piegāde un izbūve

Norit darbi būvobjektā "Gaujienas Tautas nama ēkas jumta un bēniņu pārseguma atjaunošana"

Projekta realizācija: 11.12.2017.-01.11.2018.

Iegūts ISO sertifikāts

Esam sertificējuši savu Kvalitātes un Vides vadības sitēmu.

To top