News

Rugāju novada vidusskolas 2.kārtas būvniecības darbi, Kurmenes iela 87, Rugājos, Rugāju novadā

22.06.2016.-28.10.2016 Rugāju novada vidusskolas 2.kārtas būvniecības darbi, Kurmenes iela 87, Rugājos, Rugāju novadā

Graudu novietnes būvniecība objektā "Torņkalns"

Graudu novietnes būvniecība objektā "Torņkalns", Galgauskas pagasts, Gulbenes novads. Realizācijas periods 23.05.2016.-15.08.2016.

Ēkas renovācijas darbi

Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Balvu novadā. Ēkas renovācijas darbi. Brīvības ielā 48, Balvi (Projekta realizācijas periods: 02.05.2016.-05.08.2016)

To top