Viesnīcas izbūves darbi

Projekta realizācijas periods: 2016.gada novembris - 2017.gada jūnijs

"Ēkas pārbūve", Brūža iela 8, Alūksne, Alūksnes novads

1.kārtas būvdarbi - viesnīcas izbūves darbi

2.kārtas būvdarbi - tirdzniecības vietas izbūves darbi


 


Citi mūsu darbi