Tehnikas novietnes jaunbūve

Realizācija: 14.12.2018.-14.12.2019.

Projekta realizācija sākot no projektēšanas darbiem līdz nodošanai ekspluatācijā.

Projekts veikts sadrbībā ar ASV vēstniecību Latvijā.