Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana

Projekta realizācijas periods: 2017.gada jūnijs - 2017.gada augusts 


Citi mūsu darbi