Ēkas renovācijas darbi

Projekta realizācijas periods:  2016.gada maija- 2016.gada augustam

Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Balvu novadā


 


 


Citi mūsu darbi