Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve

Realizācijas periods: 18.07.2018.-16.11.2018.